Direction of the department

Director

Mª Dolores Garza Gil
Campus: Vigo
Centre: Facultade de CC.EE. e EE.
Office: 418
Phone: 986812515
E-Mail: dgarza@uvigo.es
Web: http://www.erenea.uvigo.es

Vice-director

José María Chamorro Rivas
Campus: Ourense
Centre: Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.
Office: 207 (PO); 336 (Vigo)
Phone: 986802028
Economics (Vigo): 986 813 531
E-Mail: chamorro@uvigo.es

Academic secretary

María Xosé Vázquez Rodríguez
Campus: Ourense
Centro: Facultade Ciencias Empresariais e Turismo
Office: E5-7 (OU); 338 (Vigo)
Phone: 988368761 (OU); 986813533 (Vigo)
E-Mail: maxose@uvigo.es
Web: http://www.erenea.uvigo.es